Il più completo database di cinema in italiano

vivere (1952)

Titolo originale: ikiru
Produzione: Giappone|143 min| bianconero|
Drammatico, Psicologico

Regia

Akira KurosawaAkira Kurosawaregista
Alberto Ferrariregista

Produzione e Sceneggiatura

Akira KurosawaAkira Kurosawasceneggiatore
Shinobu Hashimotosceneggiatore
Hideo Ogunisceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Takashi ShimuraTakashi Shimura(età:47)
(Watanabe)
Shinichi Himori
(shinichi himori)
Haruo Tanaka(età:40)
(haruo tanaka)
Minoru Chiaki(età:35)
(minoru chiaki)
Bokuzen HidariBokuzen Hidari(età:58)
(bokuzen hidari)
Atsushi Watanabe(età:54)
(atsushi watanabe)
Nobuo Kaneko(età:29)
Yunosuke Ito(età:33)
Miki Odagiri(età:22)
Eiko Miyoshi(età:58)
Kin Sugai(età:26)
Isao KimuraIsao Kimura(età:29)
Daisuke KatoDaisuke Kato(età:42)

Personale tecnico

Akira KurosawaAkira Kurosawamontatore
Fumio HayasakaFumio Hayasakamusiche
Asakazu NakaiAsakazu Nakaidirettore della fotografia
So Matsuyamascenografo

Voci e Doppiaggio