Base de datos de cine, música, historia y literatura

Takeru Shibaki

Takeru Shibaki
Nacimiento: 27 de junio de 1982 Tokyo, Giappone

Takeru Shibaki: actor. Nacimiento 27 de junio de 1982.