Il più completo database di cinema in italiano

godzilla contro i robot (1974)

Titolo originale: gojira tai mekagojira
Produzione: Giappone|84 min
Drammatico, Fantascienza

Regia

Jun FukudaJun Fukudaregista

Produzione e Sceneggiatura

Shinichi Sekizawasceneggiatore
Jun FukudaJun Fukudasceneggiatore
Hiroyasu Yamaurasceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Masaaki Daimon
(keisuke shimizu)
Kazuya Aoyama
(masahiko shimizu)
Reiko Tajima(età:25)
(saeko kanagusuku)
Akihiko HirataAkihiko Hirata(età:47)
(professor hideto miyajima)
Hiromi Matsushita
(ikuko miyajima)
Hiroshi Koizumi(età:48)
(professor wagura)
Masao Imafuku(età:53)
(tengan kunito)
Barbara Lynn(età:52)
(nami kunito)
Kenji SaharaKenji Sahara(età:42)
(capitano della nave)
Isao Zushi
(godzilla)
Mamoru Kusumi
(angilas / king caesar)
Kazunari Mori
(mechagodzilla)

Personale tecnico

Masaru Satômusiche
Masaru Satomusiche
Kazuo Satsuyascenografo
Michiko Ikedamontatore
Yuzuru Aizawadirettore della fotografia