Il più completo database di cinema in italiano

godzilla il re dei mostri (1955)

Titolo originale: gojira no gyakushu
Produzione: Giappone|82 min
Fantascienza
Locandina del film godzilla il re dei mostri

Regia

Motoyoshi Odaregista

Produzione e Sceneggiatura

Takeo Muratasceneggiatore
Shigeaki Hidakasceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Hiroshi Koizumi(età:29)
(shoichi tsukioka)
Setsuko Wakayama
(hidemi yamaji, la figlia di koehi)
Minoru Chiaki(età:38)
(oji kobayashi)
Takashi ShimuraTakashi Shimura(età:50)
(kyohei yamane-hakase)
Masao Shimizu(età:47)
(dr. tadokoro)
Seijiro Onda
(captain terasawa of osaka defense corps)
Sonosuke Sawamura
(hokkaido branch manager shingo shibeki)
Yoshio TsuchiyaYoshio Tsuchiya(età:28)
(tajima, member of osaka defense corps)
Mayuri Mokusho
(radio operatore yasuko inouye)
Minosuke Yamada
(capo della difesa civile)
Yukio Kasama
(koehi yamaji, president of the fishery)
Senkichi Omura(età:32)
(small escaped convict)
Ren Yamamoto(età:25)
(commander of landing craft)
Shin Otomo(età:36)
(convict leader)
Takeo Oikawa
(osaka municipal police commissioner)
Shoichi HiroseShoichi Hirose(età:37)
(convict)
Shin Yoshida
(convict)
Junpei Natsuki(età:37)
(escaped convict)
Teruko Mita
(japanese restaurant 'yayoi' madam)
Katsumi TezukaKatsumi Tezuka(età:43)
(angilas)
Haruo NakajimaHaruo Nakajima(età:26)
(godzilla)
Miyoko Hoshino
(cantante al cabaret)
Tadao Nakamaru(età:22)
(poliziotto)
Masaaki Tachibana
(poliziotto)
Toku Ihara
(poliziotto)
Takuzo Kumagai(età:49)
(captain of hokkai-maru)
Hideo Shibuy
(visitatore del cabaret)
Shigemi Sunagawa
(visitatore del cabaret)
Koji Uno(età:31)
(assistente di shibeki)
narratore
(non accreditato)
shoichi tsukioka (non accreditato)
commander of landing craft (non accreditato)

Personale tecnico

Eiji Tsuburayaeffetti speciali
Takeo Kitascenografo
Kazuji Tairamontatore
Masaru Satomusiche
Seiichi Endodirettore della fotografia
Teruaki Abescenografo

Voci e Doppiaggio

Versione Originale(1955)

Marvin MillerMarvin Miller Voce di narratore