Il più completo database di cinema in italiano

kiiroi karasu (1957)

Titolo originale: kiiroi karasu
104 min| bianconero
Drammatico

Concorsi e premi

Regia

Heinosuke GoshoHeinosuke Goshoregista

Produzione e Sceneggiatura

Keiji Hasebesceneggiatore
Kennosuke Tateokasceneggiatore
Shigeko Yukisceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Toshio Takahara(età:34)
(Suzuki)
Chikage AwashimaChikage Awashima(età:33)
(machiko yoshida)
Yûnosuke Itô
(ichiro yoshida)
Kinuyo TanakaKinuyo Tanaka(età:48)
(yukiko matsumoto)
Yoshiko Kuga(età:26)
(yasuko ashihara)
Kôji Shitara
(kiyoshi yoshida)
Jun Tatara(età:40)
(akizuki)

Personale tecnico

Yoshio Miyajimadirettore della fotografia
Shin Osadamontatore
Kazuo Kuboscenografo